Psihoterapia focalizată pe emoții – puncte de reper